LUSTROVÝ STMIEVAČ


LS-200 lustrový stmievač


 

 

 

Elektrické parametre

 

 

Napájacie napätie

~230V/50Hz

Minimálny regulovateľný príkon

40W

Maximálny regulovateľný príkon

200W

Ochrana poistkou

F1A/250V

Vlastná spotreba v režime regulácie

1,5VA

Stupeň odrušenia

RO 1

Krytie

IP20, II. trieda

Rozmery

56x31x24 mm

Potvrdenie zhody vlastností výrobku s STN,
certifikát SKTC-101 č. 00478/101/1/2001

 

 


Popis výrobku

Stmievač LS-200 je zariadenie určené pre ovládanie elektrického príkonu stropných žiarovkových svietidiel. Minimálny príkon svietidla je 40W. Maximálny regulovaný príkon je 200W (súčet príkonov jednotlivých žiaroviek nesmie prekročiť túto hodnotu). Na výstupné svorky regulátora je možné pripojiť aj inú odporovú záťaž s menovitým príkonom do 200W a dĺžkou prívodu max. 1,8 m. Stmievač sa smie používať s predradeným ističom domovej inštalácie s nominálnym istiacim prúdom max. 10A. Stmievač je umiestnený v miniatúrnej plastovej krabičke, ktorá sa pripája medzi lustrovú prípojku a napájací vodič lustrového svietidla. Po pripojení je stmievač zakrytý lustrovou krytkou.

Výhody
použitia

Stmievač šetrí žiarovky tým, že rozsvietenie je postupné, takže nedochádza k rázovému zaťaženiu žiarovky. Umožňuje nastaviť jas svietidla v rozsahu približne 5 až 100%. Vo vypnutom stave neodoberá žiadnu energiu. 

Montáž

Montáž je veľmi jednoduchá, nie je potrebný žiadny zásah do existujúcej elektroinštalácii, ani meniť lustrový vypínač. Stmievač sa jednoducho zaradí medzi stropnú prípojku a lustrové svietidlo. Prípojka, ktora bola pripojená ku svietidlu sa odpojí a pripojí sa na vstupnú sorku stmievača. K výstupnej svorke sa potom pripojí napájací vodič svietidla. Na ovládanie svietidla (zapnutie, vypnutie a nastavenie jasu) sa používa pôvodný lustrový vypínač.

Spôsob
použitia

Zapnutím vypínača sa začne svietidlo plynule rozsvecovať až do maximálneho jasu žiaroviek. Vypnutím vypínača svietidlo zhasne. Vo vypnutom stave stmievač neodoberá žiadny prúd.

Nastavenie jasu svietidla je veľmi jednoduché. Zapnutím vypínača spustíte rozsvecovanie a keď svietidlo dosiahne požadovaný jas, vypínač na chvíľku vypnete a znovu zapnete (prekliknete vypínačom). Tým sa nastaví stmievaču úroveň osvetlenia, ktorú tento potom ďalej udržiava automaticky. Vypnutím vypínača sa nastavenie stmievača zruší a svietidlo zhasne. Po asi 5 sekundách je možné nastavenie opakovať.


Predajná cena

14,29 € bez DPH

17,14 € s DPH 19%

Stmievače LS sú certifikované skúšobňou SKTC-101, 00478/101/1/2001.
Vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z,z. vyhlas2.gif (11kB)


Stiahnite si náš aktuálny veľkoobchodný cenník
Predajcom a montážnym organizáciám poskytujeme zľavy podľa počtu odobratých kusov za posledný rok. Veľkoobchodný cenník poskytneme na základe kópie výpisu z obchodného alebo živnostenského registra -  ceny.pdf (58kB).


Objednávky na Slovensku:
ELTIS electronic, s.r.o.
Podjazdová I. 2875/10A, 971 01 Prievidza, Slovakia
IČO: 36317373, IČ DPH: SK2020078412
tel.: 046-542 3030, fax: 046-542 0344
email: eltis@eltis.sk

Zastúpenie v ČR, predaj a servis, cenník:
BUNIKO, Ing. Butnikošarovski
Bří Jaroňkú 4063
760 01 Zlín
tel./fax: 057-743 6021, mobil 0603-264 891
email: buniko@zl.inext.cz


WEB MASTER:
VITA slovakia, spol. s r.o.

na začiatok stránky