Vývoj, výroba a predaj elektronických zariadení


ELTIS electronic, s.r.o.
Podjazdová I. 2875/10A
971 01 Prievidza , Slovakia
IČO: 36317373
IČ DPH: SK2020078412

Tel: +421-46-542 3030, 542 0343, 542 0344

e-mail:eltis@eltis.sk

nájdi na mapeZastúpenie v ČR:
Ing. Butnikošarovski - BUNIKO, Bří Jaroňkú 4063, 760 01 Zlín
Tel./fax: 057-743 6021, mobil: 0603-264 891
e-mail:buniko@zl.inext.cz