PRÁCE A SLUŽBY


Obsah stránky
 

 Ponúkame spoluprácu pri vývoji a výrobe zákazníckych výrobkov.

3D CNC obrábanie plastov, dreva a mäkkých kovov.


Zákazkový vývoj a výroba elektroniky


Na základe skúseností v oblasti vývoja a výroby elektronických zariadení ponúkame svoje služby aj ostatným zákazníkom.
 

Vývoj

Po dohode so zákazníkom ponúkame vývojové služby v oblasti elektroniky. Zabezpečíme komplexný vývoj elektronického zariadenia, počnúc zákazníkovou predbežnou špecifikáciou a končiac prototypom a konštrukčnou dokumentáciou. Naše zameranie je v nasledovných oblastiach:

 • mikroprocesorová technika - vývoj a programovanie,

 • riadenie a monitoring priemyselných procesov,

 • AUDIO a VIDEO elektronika,

 • vysokofrekvenčná technika, R/TV/SAT do 2,5GHz.

Návrh
plošných
pojov

Pre zákazníkov s obmedzenými vývojovými možnosťami, alebo s časovo náročnejšími aplikáciami ponúkame spoluprácu pri vývoji zariadení. V zmysle predstáv zadávateľa navrhneme dosku plošného spoja, prípadne aj vyrobíme a otestujeme funkčný vzor budúceho výrobku. K doskám plošných spojov vytvoríme kompletnú výrobnú dokumentáciu a zabezpečíme ich sériovú výrobu. 

Technologická
príprava

Pre úspešnú sériovú výrobu je potrebná dôkladná výrobná dokumentácia. Na základe konštrukčnej dokumentácie urobíme výrobno-technologickú prípravu. Spracujeme osádzacie plány, zabezpečíme potrebné prípravky a výrobné šablóny, pripravíme výrobné normy a postupy.

Výroba

Okrem výroby vlastných výrobkov ponúkame aj výrobu elektroniky na zákazku. Osádzame vývodové aj SMD súčiastky, dosky plošných spojov zaspájkujeme, prípadne výrobky aj skompletujeme. Predpokladom pre zákazkovú výrobu je aspoň základná konštrukčná dokumentácia - schéma a rozpis súčiastok, na základe ktorej si sami spracujeme potrebnú technologickú dokumentáciu.
Na  zmluvnom základe je možné aj podieľať sa na čiastočnom financovaní zákazkovej výroby.


CNC obrábanie plastov, dreva a mäkkých kovov


Ponúkame práce na CNC obrábacích centrách, s pomocou ktorých dokážeme obrábať plasty, drevo a mäkké kovy. Obrábacie centrá sú riadené počítačmi a umožňujú nie len prototypovú, ale aj sériovú výrobu.

Ponúkame tieto činnosti:

 • frézovanie

 • drážkovanie

 • gravírovanie

 • ryhovanie

 • vŕtanie

Frézovanie
hliníka a plastov

CNC technológia umožňuje do uvedených materiálov frézovať drážky, diery a otvory rôznych tvarov, čo je vhodné napríklad pre finalizáciu:

 • škatúľ a krytov rôznych výrobkov

 • subpanelov a predných panelov

 • chladičov a držiakov

 • frézovanie a gravírovanie
  reklamných panelov a pod.


Finalizácia
plošných spojov

Pre výrobcov DPS a ich zákazníkov ponúkame:

 • kontúrovanie obrysov

 • frézovanie otvorov

 • drážkovanie

 • gravírovanie


Podporované
formáty

Spracujeme všetky bežné CAD-CAM dátové formáty. V prípade potreby upravíme, vytvoríme nové alebo skonvertujeme už existujúce návrhy. Na základe dohody so zákazníkom výkresovú dokumentáciu zdigitalizujeme.


Ceny
a dodacie
termíny

Štandardné dodacie termíny spomínaných prác sú 24 až 48 hodín, pre väčšie alebo dlhodobé zákazky dohodou so zákazníkom. Na vyžiadanie a na základe výkresu alebo náčrtu vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku a navrhneme dodací termín.


Predbežné ceny a dodacie termíny je možné konzultovať aj telefonicky.

Základné technické parametre :

Parameter

CNC1 (3 osi)

CNC2 (3 osi)

Pracovná plocha

395x300 mm

2000x1250 mm

Zdvih osi Z

120 mm

130 mm

Pracovné rýchlosti posuvu

1-25 mm/s

0,5-190 mm/s

Rozlíšenie

0,001 mm

0,01 mm

Typy nástrojov a ostatné paramete upresníme na požiadanie.


Bližšie informácie:
ELTIS electronic, s.r.o.
Podjazdová I. 2875/10A, 971 01 Prievidza, Slovakia
IČO: 36317373, IČ DPH: SK2020078412
tel: 046-542 3030, fax: 046-542 0344
email: eltis@eltis.sk