TV-SERVISNÉ SYSTÉMY
TRF-x98


Televizní servisný systém TRF-x98 rieši všetky požiadavky spojené so servisom moderných TV prijímačov, videokamier a ďalšej techniky. Ponúka štúdiovú kvalitu signálov a podstatne zjednodušuje a urýchľuje prácu servisného technika.
TRF-598stolový stereofónny TV a TV&SAT generátor s teletextom

Stolný televízny generátor TRF-598 predstavuje univerzálne zariadenie, které podporuje televízne sústavy PAL, SECAM, NTSC a všetky ich podštandardy. Generuje skúšobné obrazce vo formátoch 4:3, 16:9 a 14:9 v neprekladanom aj prekladanom riadkovaní. Prístroj tiež generuje špeciálne televízne signály, vrátane tzv. signálov Anti-PAL.

 

Zariadenie má intuitívnu obsluhu pomocou menu a tlačítok pre rýchlu voľbu požadovanej funkcie. Najpoužívanejšie nastavenia je možné uložiť do predvolieb a stlačením jediného tlačítka ich znovu vyvolať. Prístroj je vhodný pre všetky pracoviská, které vyžadujú vysokú kvalitu a stabilitu generovaných signálov.

·         Verzia TRF-598 TV a verzia TRF-598 TV&SAT

·         PAL, SECAM, NTSC

·         MONO-STEREO-DUO

·         Formáty 4:3, 16:9 a 14:9

·         69 obrazcov, 5 používateľských

·         True Picture technológia

·         Riadkovanie I/ NI

·         Teletext s možnosťou editácie

·         50 predvolieb, auto-režim

·         Digitálny atenuátor TV-SAT

·         Výstupy VIDEO, S-VIDEO, Y, R-Y, B-Y, RGB, AUDIO, TV, SAT a dalšie

·         Možnosť konfigurácie z PC

·         Záruka 2 roky, software


TV-SAT generátor TRF-598 obsahuje 69 skúšobných obrazcov, z toho je 5 používateľských. Možnosti generátora ilustrujú tieto náhľady:

 

Ukážka jedného z obrazcov pre formát obrazu 4:3 a 16:9:
TRF-498TV generátor PAL-SECAM-NTSC, vybavený riadkovým hradlom.

Televízny generátor TRF-498 poskytuje skúšobné signály v sústavách PAL, SECAM a NTSC presne v súlade s definíciou jednotlivých štandardov a v štúdiovej kvalite. Umožňuje výber zo 64 štandardných a 5 používateľských obrazcov vo formátoch obrazu 4:3, 14:9 a 16:9, s vertikálnym kmitočtom 50/60 Hz a v prekladanom alebo neprekladanom riadkovaní.

TRF-398stereofónny celopásmový TV modulátor s frekvenčnou syntézou.

Modulátor TRF-398 slúži ku kvalitnej modulácii videosignálu, který produkuje TV generátor TRF-498 na vf nosnú vlnu s frekvenciou v rozsahu od 38 do viac ako 855 MHz. Prístroj ďalej generuje nf signály sínusového priebehu s frekvenciou 1 kHz a 3 kHz, ktorými sú modulované dve medzinosné zvuku nastavitelné v rozsahu od 5 do 7 MHz. Súčasne sú vytvárané tiež identifikačné signály pre rozlíšenie prevádzky MONO/ STEREO/ DUO. Výsledný signál prechádza cez digitálne riadený útlmový článok s rozsahom 50 dB na výstupný konektor BNC. Vstupný videosignál je cez expander privedený na dva doplnkové výstupy video.

Nosná obrazu a obe medzinosné zvuku sú generované pomocou frekvenčnej syntézy. Tým je dosiahnutá vysoká stabilita a veľmi presné ladenie. V prípade nosnej obrazu umožňuje frekvenčný rozsah a spôsob modulácie použiť prístroj už v oblasti mezifrekvencie, cez kanály kábelovej televízie až po 69. kanál V. televízneho pásma - teda v rozsahu takmer 1 GHz a s krokom ladenia 125 kHz.
Podobne aj frekvenčný rozsah a spôsob moduláce oboch medzinosných zvuku rozširuje použitie prístroja pre ľubovolnú európsku televíznu sústavu. Prístroj tiež ponúka možnosť ich vypínania.


Návody:
TRF-598 info (PDF, 470 kB)
TRF-598 návod (PDF, 1 234 kB)

TRF-498 info (PDF, 350 kB)
TRF-498 návod (PDF, 600 kB)

Ostatné linky:
www.epsillon.cz
(stránka výrobcu)


Záručné podmienky
Všetky naše výrobky sú vyrobené modernou technológiou s použitím najkvalitnejších materiálov a súčiastok. Na správnu funkciu prístrojov a ich príslušenstvo preto poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja uvedeného v záručnom liste alebo na daňovom doklade. Pokiaľ sa na ľubovolnom výrobku objaví v záručnej lehote funkčná závada, bude v našom servise bezplatne odstránená, alebo bude výrobok vymenený. Počas doby opravy je možné dohodnúť bezplatné zapožičanie náhradného prístroja.
Záruka se nevzťahuje na závady zpôsobené nevhodným skladovaním a mechanickým alebo elektrickým poškodením.

 


Aktuálne ceny poskytneme na požiadanie


Výrobca:
Epsillon, s.r.o.
P.O.Box 43, Koněvova 223
130 04 Praha 3, Česká Republika

Tel./fax: +420-2-684 10 30
www.epsillon.cz
epsillon@epsillon.cz 

Predaj a servis na Slovensku:
ELTIS electronic, s.r.o.
Podjazdová I. 2875/10A, 971 01 Prievidza, Slovakia
IČO: 36317373, IČ DPH: SK2020078412
tel: 046-542 3030, fax: 046-542 0344
email: eltis@eltis.sk

 


Stiahnite si náš aktuálny veľkoobchodný cenník
 ceny.pdf (58kB)


WEB MASTER:
VITA slovakia, spol. s r.o.

na začiatok stránky