VF VÝROBKY


Obsah stránky
 

MENIČE


·   MSK-12

menič kanálov špeciálneho pásma do UHF, S11-S26 / R41-R56

·   MSK-14

menič kanálov špeciálneho pásma do UHF, S11-S35 / R45-R68

·   MK-39

TV PLL menič kanálový, prevody UHF / VHF, VHF / UHF a VHF III. / VHF I.

MODULÁTORY


·   SM-71

monofónny modulátor z A/V do TV kanála s PLL

·   PM-1

monofónny priebežný modulátor z A/V do UHF s PLL

·   FM-1

stereofónny FM modulátor (VKV CCIR), 87,5 – 108 MHz s PLL

·   STM-4

stereofónny modulátor z A/V do TV kanála s PLL

DEMODULÁTORY


·   STD-2

STEREO TV A/V demodulátor s PLL, vstupný kanál v rozsahu 48 - 860MHz

·   STD-2S

Ako STD-2 + automatická identifikácia zvuku + stereo dekóder

·   STD-2M

Ako STD-2, MONO prevedenie

OSTATNÉ


·   FZ-T1

Fázový záves oscilátora pre menič TESA-S

 

MSK-12,14  meniče špeciálnych kanálov - hyperbandu


[Menič špeciálnych kanálov MSK 12]

 

Elektrické parametre

 

 

Útlm priamych signálov (47 - 240 MHz)

max. 3,5 dB

Vstupné pásmo:
MSK-12: 230 - 350 MHz (S11 - S26)
MSK-14: 230 - 422 MHz (S11 - S35)

 

Výstupné pásmo:
MSK-12: 631 - 751 MHz, R41 - R56
MSK-14: 662 - 854 MHz, R45 - R68

zisk 0 ±2 dB

Regulácia zisku konvertovaných signálov

0 až -15 dB

Doporučená výstupná úroveň

max. 65 dBµV

Napájanie

9V až 24V / 30 mA

 


Rozmery (bez konektorov)

Prevedenie vf-konektorov

Možné spôsoby napájania

65x35x21 mm

IEC, na požiadanie F

napájacia svorka, vstup/výstup


Použitie
meniča

Meniče MSK-12 a MSK-14 umožňujú príjem televíznych programov, ktoré sú rozvádzané v kábelových rozvodoch v špeciálnom pásme STV II, aj na tých TV prijímačoch, ktoré nie sú vybavené kanálovým voličom pre príjem v tomto pásme. Programy rozvádzané v pásmach TV I, TV II, TV III a STV I, t.j. frekvencie 47 - 230 MHz, menič priamo prepúšťa. Programy z pásma STV II sú konvertované do UHF pásma, kde ich bežné TV prijímače zachytia. Menič má dobre potlačené rušivé signály v pásme vysielania videoprehrávačov na kanáloch 30 až 34. Menič MSK-14 je tiež vhodný pre konverziu signálov z prijímacieho zariadenia MMDS, ktoré má výstup v pásme STV II.
Meniče sú vhodné len pre individuálne použitie a nie sú určené pre použitie v rozvodoch STA. V zmysle zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sa meniče nesmú priamo ani nepriamo pripájať ku koncovým bodom verejnej telekomunikačnej siete.

 

Menič nemá stabilizovanú frekvenciu oscilátora, tá je však dostatočne stabilná pre TV prijímače s AFC.

Napájanie

Menič je možné napájať zo sieťového adaptéra, alebo cez vstupný, resp. výstupný konektor jednosmerným napätím min. +9V (max. +24V). Pri napájaní cez vstup alebo výstup je nutné použiť napájaciu výhybku. Vstup je s výstupom jednosmerne priechodzí, čo je výhodné pre súčasné napájanie konvertora MMDS. Sieťový adaptér je možné dodať na požiadanie.


 

 

 


MK-39 MENIČ TV KANÁLOV


[Menič televíznych kanálov MK-36]

 

Elektrické parametre

 

 

Zisk, regulácia zisku

15 ±5 dB,  0 až -10 dB

Šumové číslo

max. 5 dB

Maximálna výstupná úroveň

80 dBµV

Úroveň oscil. na vstupe / výstupe

max. 55 dBµV / 70 dBµV

Potlačenie vstupného kanála

min. 40 dB

Potlačenie zrkadlových frekv.

min. 30 dB

Napájacie napätie

+12V / 80 mA

 

 

 


Rozmery (bez konektorov)

Prevedenie vf-konektorov

Spôsob napájania

65x35x21 mm

IEC, na požiadanie F

napájacou výhybkou cez výstup


Použitie

Menič MK-39 umožňuje konvertovať prijímaný TV kanál z pásma UHF do pásma VHF, z pásma VHFIII do pásma VHFI alebo z pásma VHF do UHF. Tým umožňuje zlúčenie signálov do spoločného rozvodu, ktoré by sa priamo zlučovali veľmi ťažko a nekvalitne.
Menič je vhodný len pre individuálne použitie a nie je určený pre použitie v rozvodoch STA. V zmysle zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sa menič nesmie priamo ani nepriamo pripájať ku koncovým bodom verejnej telekomunikačnej siete.

 

Menič sa vyznačuje dobrou selektivitou, nízkym rušivým vyžarovaním a vysokou stabilitou frekvencie oscilátora. Stabilita oscilátora je dosiahnutá pomocou frekvenčnej syntézy (PLL).

Napájanie

Menič sa nápája cez vstupný konektor napätím 12V. Vstup je s výstupom jednosmerne priechodzí, čím umožňuje súčasné napájanie prípadného predzosilňovača. Prerušením drôtovej prepojky je možné napájacie napätie od vstupu odpojiť.

Preladenie

V prípade potreby je možné menič preladiť na iný prevod ( viď. tabuľka povolených prevodov mk39prev.pdf (128kB). Pri prelaďovaní je potrebné prestaviť oscilátor (kód fázového závesu) a preladiť vstupný, resp. výstupný filter. Zmluvným partnerom poskytujeme prelaďovací predpis.

Príklad objednávania:
MK-39 41/6 ........ prevod kanála R41 na kanál R6, prevedenie s IEC-konektormi
MK-39 35/2 F .... prevod kanála R35 na kanál R2, prevedenie s F-konektormi


 


Pred objednávaním treba skontrolovať, či požadovaný prevod nie je zakázaný, alebo či nie je možnosť rušenia meniča z blízkeho silného kanála - viď. tabuľka prevodov  mk39prev.pdf (128kB).


SM-71 TV MONO MODULÁTOR


Elektrické parametre

 

 

 

Výstupná úroveň

80 ±3 dBµV

 

Vstupná úroveň audio

1,5Všš / >22 kOhm

 

Vstupná úroveň video

1Všš / 75 Ohm

 

Rozsah výstupných kanálov

E2 až R69

 

Zvuková subnosná

5,5 MHz

 

Stabilita nosnej obrazu / zvuku

±50 kHz / ±1 kHz

 

Nastavenie výstupného kanála

DIP prepínačom

 

Napájacie napätie

+12V / 85mA

 

 


Rozmery (bez konektorov)

Prevedenie konektorov

Možné spôsoby napájania

65x35x21 mm

vstupy CINCH, výstup F

napájacia svorka, cez výstup (výhybkou)


Popis
a použitie

Modulátor SM71 umožňuje moduláciu štandardného obrazového a zvukového signálu do TV kanála v norme PAL. Výstupný kanál modulátora môže byť v pásme VHF alebo v pásme hyperband a UHF, podľa požiadavky zákazníka. Frekvencia výstupného kanálu je veľmi stabilná, pretože je riadená obvodom fázového závesu oscilátora (PLL). Modulátor nemá potlačené postranné pásmo, subnosná zvuku je na 5,5 MHz, na požiadanie 6,5MHz. Modulátor umožňuje generovať skúšobný obrazec (čiernobiele pruhy) a audio.

 

 

 

Modulátor je vhodný pre individuálne použitie a nie je určený pre použitie v rozvodoch STA. V zmysle zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sa modulátor nesmie priamo ani nepriamo pripájať ku koncovým bodom verejnej telekomunikačnej siete.

 

 

Napájanie

Modulátor je možné napájať zo sieťového adaptéra, alebo cez výstupný konektor napätím 12V. Pri napájaní cez výstup je nutné použiť napájaciu výhybku. Sieťový adaptér je možné dodať na požiadanie.
 

Prelaďovanie

Nastavením príslušného kódu na dvoch 4-pinových DIP prepínačoch je možné frekvenciu výstupného TV kanála prestavovať. Prepnutím prepínača TG do polohy "1" sa modulátor nastaví do režimu TV generátora, kedy generuje jednoduchý skúšobný obrazec (čierne pozadie s dvomi bielymi pruhmi) a zvukový signál s frekvenciou 1kHz.


Modulátor je možné doplniť o filter na potlačenie vyšších harmonických, zosilňovačom na zvýšenie výstupnej úrovne (100 dBµV), resp. útlmovým článkom na reguláciu úrovne. Jednotlivé doplnky je možné kombinovať. Podrobnejší popis spolu s tabuľkou nastavení je uvedená v návode pre použitie.

Návod pre použitie modulátora sm7nav.pdf (88kB).

Príklad objednávania:
SM-7 ......... základné prevedenie (bez filtra, zosilňovača a útlm. článku)
SM-7P/ZU ......... prevedenie s výstupným filtrom, zosilňovačom a útlmovým článkom na výstupe

Tabuľka nastavenia výstupného kanála sm6tab.pdf (57kB).


Modulátory sú certifikované skúšobňou SKTC-101, 04019/101/1/2002.
Vyhlásenie o zhode podľa zákona č. 264/1999 Z,z. vyhlas3.gif (11kB)


PM-1 TV MONO MODULÁTOR

 

Elektrické parametre

 

 

Výstupná úroveň

75 ±2 dBµV

Vstupná úroveň audio

1,5Všš / >22 kOhm

Vstupná úroveň video

1Všš / 75 Ohm

Možný rozsah výstupných kanálov

R21 až R69

Priechodí útlm

4dB

Rozsah modul. kanála

SR38-S40, R21-R69

Stabilita nosnej obrazu / zvuku

±75 kHz / ±1 kHz

Nastavenie výstupného kanála

DIP prepínačom

Napájacie napätie

Adaptér +12V / 80mA

 


Rozmery (bez konektorov)

Prevedenie konektorov

Možné spôsoby napájania

55x35x21 mm

vstupy CINCH, výstup IEC, F

Sieťový adaptér


Popis
a použitie

PM-1 je modulátor určený pre primodulovanie A/V signálu v norme PAL. Modulovaný kanál môže byť zvolený v rozsahu UHF. Frekvenčná stabilita je zabezpečená fázovým závesom oscilátora (PLL). Subnosná zvuku je 5,5 MHz od nosnej obrazu.
Prepnutím prepínača TG do polohy „1“ sa modulátor nastaví do režimu generátora jednoduchého TV obrazca a audio signalu 1 kHz (čierne pozadie s dvomi bielymi pruhmi).

 

 

Napájanie

Modulátor je možné napájať zo sieťového adaptéra +12V. Sieťový adaptér je možné dodať na požiadanie.

 

 

Prelaďovanie

Nastavením príslušného kódu na 8-pinovom DIP prepínači je možné frekvenciu výstupného TV kanála prestavovať. Prepnutím prepínača TG do polohy "1" sa modulátor nastaví do režimu TV generátora, kedy generuje jednoduchý skúšobný obrazec (čierne pozadie s dvomi bielymi pruhmi) a zvukový signál približne 300Hz.

 

 

 

Modulátor je vhodný pre individuálne použitie a nie je určený pre použitie v rozvodoch STA. V zmysle platných zákonov sa modulátor nesmie priamo ani nepriamo pripájať ku koncovým bodom verejnej telekomunikačnej siete. Modulátor nemá potlačené postranné pásmo.

Tabuľka nastavení je uvedená v návode pre použitie pm1.pdf (57kB).FM-1 FM STEREO MODULÁTOR
 

Elektrické parametre

 

 

Výstupná úroveň

75 ±3 dBµV

Vstupná úroveň audio

1,5Všš / >22 kOhm

Rozsah výstupnej frekvencií

87,5 až 108 MHz

Stabilita výstupnej frekvencie

±10 kHz

Nastavenie výstup. frekvencie

DIP prepínačom

Napájacie napätie

+12V až +18V / 30mA

 


Rozmery (bez konektorov)

Prevedenie konektorov

Možné spôsoby napájania

65x35x21 mm

vstupy CINCH, výstup IEC, F

napájacia svorka, cez výstup (výhybkou)


Popis
a použitie

Modulátor FM-1 je stereofónny frekvenčný modulátor, určený pre FM moduláciu do rádiového frekvenčného pásma VKV CCIR. Frekvencia výstupného kanálu je stabilizovaná obvodom fázového závesu (PLL).

 

 

 

Modulátor je vhodný pre individuálne použitie a nie je určený pre použitie v rozvodoch STA. V zmysle zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sa modulátor nesmie priamo ani nepriamo pripájať ku koncovým bodom verejnej telekomunikačnej siete.

 

 

Napájanie

Modulátor je možné napájať zo sieťového adaptéra cez napájacie svorky alebo cez výstupný konektor napätím 9V až 18V. Pri napájaní cez výstup je nutné použiť napájaciu výhybku. Sieťový adaptér je možné dodať na požiadanie.

Prelaďovanie

Nastavením príslušného kódu na 8-pinovom DIP prepínači je možné frekvenciu výstupného signálu prestavovať s krokom 100kHz.


Príklad objednávania:
FM-1 ......... FM modulátor 87,5-108 MHz, F výstupný konektor
FM-1 IEC ......... FM modulátor 87,5-108 MHz, IEC výstupný konektor

Tabuľka nastavenia výstupného kanála fm1nav.pdf (57kB).STM-4 TV STEREO MODULÁTOR


 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametre

 

 

Vstupná úroveň VIDEO:

1Všš / 75 Ohm

Vstupná úroveň audio A1, A2:

1,5Všš / 22 kOhm

Výstupná úroveň TV kanála:

78 ± 3 dBμV

Výstupná úroveň so zosilňovačom:

102 ± 4 dBμV

Výstupný rozsah – štandardné prevedenie:

E2 - R69

Možné výstupné filtre:

SR1 - S10

 

R6 - S20

 

S21 - S40

Stabilita nosnej obrazu Fo:

±75 kHz

Subnosné zvukov:

B/G (5,5 / 5,742 MHz)

Stabilita subnosných zvukov

1 kHz voči Fo

Napájacie napätie:

+12V / 250mA

Mechanické prevedenie:

stolové, na DIN lištu

 

 

 

 


Rozmery (bez konektorov)

Prevedenie konektorov

Napájanie

133x65x30 mm

vstupy CINCH, výstup F

cez napájaciu svorku


Popis
a použitie

Modulátor STM-4 umožňuje moduláciu štandardného obrazového a zvukového signálu do výstupného TV kanála. Výstupný kanál modulátora STM-4 môže byť v nastavený v rozsahu celého TV pásma (SR1 až R69) bez potlačenia postranného pásma. V prevedení STM-4M je výstupná frekvencia 38,9 MHz a postranné pásmo je potlačené PAV filtrom. Subnosné zvukov sú podľa normy B/G (5,5 / 5,742 MHz).

 

 

 

Modulátor je vhodný len pre individuálne použitie a nie je určený pre použitie v rozvodoch STA. V zmysle zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sa demodulátor nesmie priamo ani nepriamo pripájať ku koncovým bodom verejnej telekomunikačnej siete.

 

 

Napájanie

Modulátor je možné napájať buď zo sieťového adaptéra, alebo cez výstupný konektor jednosmerným stabilizovaným napätím 12V/150mA (mínus pól na kostre).

 

 

Prelaďovanie výstupného
kanála

Nastavením príslušného kódu na dvoch 4-pinových DIP prepínačoch je možné, v rámci daného pásma, frekvenciu výstupného TV kanála prestavovať. Sada TV kanálov, spolu s nastavovacími kódmi, je uvedená v návode.

 

 

Režimy zvuku

Nastavením kódu na prepínači zvukového režimu sa nastavuje režim STEREO, DUAL alebo MONO/AUTO. Nastavovacie kódy pre tento DIP prepínač sú uvedené v návode.

  STEREO

V režime STEREO sú obidva vstupné audio signály A1 a A2 pomocou kódovacej matice zakódované do signálov (L+P)/2 a P.  K signálu P sa ešte pred moduláciou primiešava identifikačný signál stereofónneho režimu. Obidva audio kanály sú potom namodulované na príslušné zvukové subnosné.

 

 

Pilotný
generátor

Súčasťou modulátora je pilotný generátor, ktorý generuje pilotný signál 54kHz s identifikačnou frekvenciou 117Hz pre STEREO, resp. 274Hz pre režim DUAL. Výstup generátora sa v režimoch STEREO a DUAL primiešava k modulačnému signálu 2. subnosnej  zvuku. V režime MONO/AUTO nie je generovaný žiadny identifikačný signál. Pomocou identifikačného signálu primiešaného k A2 je zabezpečená automatická identifikácia režimu v TV prijímači.

 

 


Všetky informácie pre správne použitie modulátora, vrátane kódov pre nastavenie výstupného kanála, sú uvedené v návode pre použitie stm2nav.pdf (176kB).

Príklad značenia pri objednávke:
STM-4 ... výstupné kanály v celom TV pásme (E2 - R69),
STM-4P/R6-S20 ... výstupné kanály v pásme R6 - S20,
STM-4/ZU ... výstupná úroveň zosilnená a regulovateľná útlmovým článkom (84 ÷ 102 dBuV),
STM-4MF ... výstup na medzifrekvencii 38,9 MHz, potlačené postranné pásmo PAV filtrom.STD-2 / 2S / 2M TV STEREO DEMODULÁTOR


 

Technické parametre

 

 

Rozsah vstupných frekvencií:

48 - 860 MHz

Max. vstupná úroveň:

max. 90 dBµV

Nastavenie vstupu:

2x 4-bit. prepínač

Krok ručného dolaďovania:

50 kHz

Subnosné zvukov:

 

B/G
D/K
B/G, D/K
(STD-2M)

5,5/ 5,74 MHz
6,5 / 6,25 MHz
5,5 / 6,5 MHz

Výstupné úrovne:

 

VIDEO
AUDIO1, AUDIO2
(STD-2, STD-2S)

1Všš / 75 Ohm
1,5Všš / 22 kOhm

Zvukový režim MO/ST/DU (STD-2S)

autodetekcia

Napájacie napätie

+12V / 250mA

Mechanické prevedenie

stolové, na DIN lištu


Rozmery (bez konektorov)

Prevedenie konektorov

Napájanie

133x65x30 mm

vstup F, výstupy CINCH

cez napájaciu svorku


Popis

Demodulátory STD-2, STD-2S a STD-2M demodulujú štandardne modulovaný TV kanál z pásma 48 až 860 MHz. Poskytuju kompozitný videosignál a dva audiosignály (STD-2M len jeden audiosignál). Vstupný kanál je možné nastaviť dvomi prepínačmi v celom rozsahu TV-pásma. Vstupný kanál je možné manuálne dolaďovať. Sada nastaviteľných kanálov je uvedená v návodoch pre použitie STD2nav.pdf, STD2Snav.pdf, STD2Mnav.pdf . Oscilátor je riadený obvodom PLL, čím je zaručená vysoká frekvenčná stabilita demodulácie.

Demodulátory sú vhodné len pre individuálne použitie a nie sú určené pre použitie v rozvodoch STA. V zmysle zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sa nesmú priamo ani nepriamo pripájať ku koncovým bodom verejnej telekomunikačnej siete.

A/V
výstupy

Demodulovaný videosignál je vyvedený na výstupný konektor VIDEO. Audiosignály sú na výstupoch AUDIO1 a AUDIO2 (STD-2M len AUDIO). Výstupné úrovne sú pri definovanej záťaži.

 

Režimy zvuku
 
 
STEREO

Demodulátor STD-2S automaticky rozpoznáva aktuálny zvukový režim TV programu a indikuje ho pomocou dvoch LED diód.
 
Pri stereofónnom vysielaní svieti zelená LED dióda, duálne vysielanie signalizuje žltá LED dióda. V monofónnom režime nesvieti žiadna dióda.

Demodulátor STD-2 režimy nerozpoznáva a STEREO nedekóduje. Zachováva však pôvodný identifikačný signál ako aj stereo kódovanie (STD-2 zvukové subnosné len demoduluje, čo je výhodné pri následnej remodulácii pomocou modulátora STM-1 ). STD-2M demoduluje len 1. zvukovú subnosnú.

  DUAL

V režime vysielania s dvomi zvukmi je 1. zvuk (Du1) prítomný na konektor AUDIO1. Druhý zvuk (Du2) je na konektore AUDIO2 (STD-2 a STD-2S).

  MONO

Pri monofónnom vysielaní je audiosignál prítomný na oboch výstupoch AUDIO1 aj AUDIO2 (STD-2S), resp. len na výstupe AUDIO1 (STD-2, STD-2M).

 

AUDIO výstupy v režimoch STEREO, DUAL a MONO:

STEREO vysielanie:

výstup AUDIO1:

výstup AUDIO2:

 

STD-2M

(Ľ+P)/2

-

STD-2

(Ľ+P)/2

P + id *

STD-2S

 Ľ

P

 

 

 

DUAL vysielanie:

výstup AUDIO1:

výstup AUDIO2:

STD-2M

Du1

-

STD-2

Du1

Du2 + id *

STD-2S

Du1

Du2

 

 

 

MONO vysielanie:

výstup AUDIO1:

výstup AUDIO2:

STD-2M

mono

-

STD-2

mono

-

STD-2S

mono

mono

 

 

 

 

 

 

 

 

* id = identifikačný signál

 

  

 

 Napájanie

Demodulátor sa napája jednosmerným napätím +12V/250mA cez napájaciu svorku (mínus pól na kostre).


Všetky informácie pre použitie demodulátora, vrátane kódov pre nastavenie vstupného kanála, sú uvedené v návode pre použitie STD2nav.pdf , STD2Snav.pdf , STD2Mnav.pdf .


FZ-T1 PLL modul pre oscilátor meniča TESA-S32x30 mm

Modul fázového závesu je určený pre meniče súpravy TESA-S. Umožňuje nahradiť širokú škálu kryštálov, potrebných pri prelaďovaní meničov na rôzne prevody. Umožňuje nastaviť všetky frekvencie potrebné pre štandardné prevody kanálov z UHF do VHF pásma.

Pripája k pôvodnému oscilátoru meniča, úprava ktorého je popísaná v priloženom návode.

Modul je možné použiť aj v iných aplikáciách. Umožňuje presné nastavenie a stabilizáciu frekvencie VCO-oscilátora. Tabuľka frekvencií, ktoré je možné pomocou modulu nastaviť, je uvedená v tabuľke fzt1.pdf (40kb).


Stiahnite si náš aktuálny veľkoobchodný cenník
Predajcom a montážnym organizáciám poskytujeme zľavy podľa počtu odobratých kusov za posledný rok. Veľkoobchodný cenník poskytneme na základe kópie výpisu z obchodného alebo živnostenského registra
ceny.pdf (56kB).


Objednávky pre Slovensko,
ďalšie informácie:

ELTIS electronic, s.r.o.
Podjazdová 2875/10A, 971 01 Prievidza, Slovakia
IČO: 36317373, IČ DPH: SK2020078412
tel: 046-542 3030, fax: 046-542 0344
email: eltis@eltis.sk

Zastúpenie v Českej republike,
predaj a servis, cenník:

BUNIKO, Ing. Butnikošarovski
Bří Jaroňkú 4063
760 01 Zlín
tel./fax: 057-743 6021, mobil 0603-264 891
email: buniko@zl.inext.cz


WEB MASTER:
VITA slovakia, spol. s r.o.

na začiatok stránky